Na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej prowadzone są 4 letnie studia doktoranckie na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa:

  • stacjonarne III stopnia - S3
  • niestacjonarne III stopnia - N3