Studia na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Studiując Inżynierię Chemiczną i Procesową zdobędziesz szeroki zakres umiejętności. Będziesz posiadać uniwersalną wiedzę techniczną z chemii, fizyki, matematyki, biochemii, mechaniki, inżynierii materiałowej i informatyki. Poznasz podstawy ekonomii, zarządzania, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Zdobędziesz umiejętność zastosowania najnowszych osiągnięć z dziedziny komputerowego wspomagania projektowania procesów.

Inżynieria Chemiczna i Procesowa umożliwia dokonanie wyboru wielu atrakcyjnych karier zawodowych w kraju i za granicą. Inżynierowie o specjalności Inżynieria Chemiczna i Procesowa łatwo znajdują zatrudnienie w małych i dużych firmach o różnorodnym profilu działania. Inżynier Procesowy ciągle jest jednym z najlepiej opłacanych zawodów na świecie. Wybór kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa nie ogranicza możliwości zatrudnienia w innych branżach.

Zdobędziesz wiedzę z różnych dziedzin:

 • Nauki ścisłe
 • Technika
 • Technologia informacyjna
 • Ekonomia
 • Zarządzanie
 • Przedsiębiorczość
 • Bezpieczeństwo, zdrowie oraz środowisko etc.

Zdobędziesz umiejętność projektowania PROCESÓW:

 • Wytwarzanie chemikaliów i farmaceutyków
 • Przetwarzanie polimerów i produktów spożywczych
 • Wytwarzanie energii
 • Przeróbka ropy i gazu
 • Ochrona środowiska etc.

PRODUKTÓW:

 • Chemikalia – benzyna, amoniak, etanol
 • Polimery – polietylen, PCW, włókna syntetyczne
 • Produkty konsumenckie – szampon, proszek do prania
 • Produkty spożywcze – lody, czekolada, piwo
 • Farmaceutyki – paracetamol, aspiryna, penicylina etc.

i APARATÓW:

 • Zbiorniki z mieszadłem
 • Kolumny destylacyjne
 • Wymienniki ciepła
 • Separatory membranowe i reaktory
 • Filtry etc.

Nasi absolwenci są poszukiwanymi specjalistami w zakładach:

 • przemysłu chemicznego i rafineryjnego,
 • uzdatniania gazu ziemnego,
 • przemysłu gumowego,
 • przemysłu spożywczego i farmaceutycznego,
 • energetycznych i w ciepłownictwie,
 • gospodarki komunalnej i w oczyszczalniach ścieków,
 • budowy aparatury procesowej,

oraz

 • w biurach projektowych i firmach konsultingowych
 • w służbach kontroli środowiska, bezpieczeństwa i higieny przemysłowej,
 • w laboratoriach i instytutach badawczych etc.

Absolwenci, którzy nie chcą pracować w przemyśle mogą łatwo znaleźć zatrudnienie w innych branżach, ponieważ nabyli na studiach umiejętności rozwiązywania współczesnych problemów inżynierskich. Posiadają umiejętności w zakresie analizy inżynierskiej i zarządzania.

Stanowi ona pomost łączący chemię (reakcje chemiczne w próbówce) z realnym światem na zewnątrz laboratorium. Specjaliści IChiP znajdują metody powiększania skali laboratoryjnej procesu do skali przemysłowej. W tym celu, bazując na znajomości zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych, stosują zasady inżynierskie do:

 • wynajdowania, projektowania, rozwijania i wdrażania procesów,
 • zarządzania i eksploatacji procesów,
 • projektowania i udoskonalania produktów.

Projektowanie procesów polega na:

 • Wynajdowaniu nowych procesów
 • Projektowaniu aparatury i instalacji dla procesów
 • Sterowaniu procesem
 • Udoskonalaniu procesu etc.

Projektowanie produktów obejmuje:

 • Dobór właściwego produktu
 • Projekt wytwarzania produktu
 • Udoskonalanie produktu etc.

Inżynierowie, absolwenci kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa zajmują się przemianami fizycznymi i chemicznymi takimi jak:

 • Reakcje chemiczne i biochemiczne
 • Procesy przenoszenia pędu, ciepła i masy.
 • Przemiany fazowe (np. topnienie, wrzenie, sublimacja)
 • Mieszanie i separacja

w różnej skali:

 • na poziomie molekularnym – jak cząsteczki reagują
 • na poziomie procesu – jak zachodzą przemiany w aparacie
 • na poziomie instalacji – jak procesy mogą być powiązane ze sobą
 • na poziomie globalnym – logistyka, zarządzanie, środowisko